Deelhandleiding1: Autoclustering BMP

In de Handleiding Sovon broedvogelonderzoek worden richtlijnen gegeven voor het uitvoeren van veldwerk en de interpretatie van veldwaarnemingen. Met behulp van Autoclustering, zoals in deze handleiding beschreven, is de interpretatie van veldwaarnemingen geautomatiseerd.

Document: 

handleiding_autoclustering_1.3-juli-2018.pdf

Auteurs: 

Vergeer, J-W, G. Troost, M. Noback & J. van Bruggen

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Handleiding

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands