Habitatvoorkeur van broedende Ooievaars in de IJsselvallei

Document: 

Ond_2011-16Ooievaars_IJsselvallei.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2011/16

Auteurs: 

Roodbergen M. , Nienhuis J. & Majoor F.

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands