Habitat-formulier Grauwe Klauwier

Aan al deze tellers van het project 'Jaar van de Grauwe Klauwier' vragen we om habitatinformatie te verzamelen in de vastgestelde klauwierenterritoria. Dit kan door het invullen van deze eenvoudig vragenlijstje, waarin we vragen naar zaken als:

  • Aanwezigheid van nestgelegenheid
  • Aanwezigheid van uitkijkplekken
  • Uitgevoerde beheermaatregelen (maaien/begrazen)

We vragen dit ook aan tellers die geen klauwieren aantroffen. Ze kunnen zich beperken tot een selectie van ogenschijnlijk geschikte terreindelen ('nulwaarnemingen').

Document: 

Klauwier-habitat-formulier.pdf

Jaar van uitgave: 

2012

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Overig

Publicatietaal: 

Nederlands