Foto: Ran Schols

Grote Zee-eend in het binnenland

Had u als binnenland-vogelaar het idee dat er deze winter wat meer Grote Zee-eenden ver van de kust vertoefden? Dat zou dan overeenkomen met de bevindingen in Duitsland.

De Grote Zee-eend overwintert vooral op de Oostzee en in mindere mate de kustzone van de Noordzee. De aantallen zijn de afgelopen decennnia sterk afgenomen (net als die van IJseend en Zwarte Zee-eend).

In het Duitse binnenland is de soort, net als bij ons, gewoonlijk nogal schaars. In de winter van 2012/13 werden er in december echter opvallende aantallen gezien. Aan het eind van die maand ging het om ruim 500 ex. op 70 locaties tot aan de Alpen. Dit vormde de grootste binnenlandse influx sinds 1988/89. Er bestaat geen verband met de ijsbedekking in de Oostzee (daarvan was in december nog amper sprake).

Ook in ons eigen land werden deze winter wat meer Grote Zee-eenden in het binnenland gezien, zo blijkt o.a. uit de maandelijkse watervogeltellingen.