Grote stern Foto: Albert de Jong

Grote sterns vanuit de lucht

In de Voordelta ligt een aantal grote kolonies Grote sterns. Vanuit de lucht houdt Martin Poot deze kolonies al jaren in de gaten. Met een vliegtuig voert hij voor onze kust tellingen uit. Op de Landelijke Dag deelt hij de bevindingen van zijn onderzoek.

De Voordelta strekt zich uit van Zeeland tot aan de zuidpunt van Zuid-Holland. In dit Natura 2000-gebied is recent de Tweede Maasvlakte aangelegd. Om deze aanleg te compenseren, zijn er compenserende maatregelen genomen. Wat het effect daarvan is op de Grote sternkolonies, onderzoekt Martin Poot. Niet alleen vanuit het vliegtuig, maar ook met behulp van kleine GPS-loggers op de sterns zelf. Hoewel het onderzoek nog niet helemaal afgerond is, zal hij al wat conclusies laten doorschemeren. 

Je kunt de lezing volgen in zaal 1 tussen 15.30-15.55. Het lezingenprogramma en de samenvattingen zijn hier te downloaden.

Nog niet aangemeld voor de Landelijke Dag? Dat kan nog steeds.