Grenzen telgebied kloppen niet

> De grenzen van mijn telgebied kloppen niet, het gebied is altijd al anders geteld dan nu zichtbaar is via het autoclusterprogramma van Sovon.

In dat geval graag een kaartje naar Sovon sturen met de juiste begrenzingen. Vermeld altijd het BMP-nummer en de naam van uw telgebied.