Oude en jonge Kleine Zwaan (foto: Jan Nijendijk, Saxifraga)

Goed seizoen voor Kleine Zwanen?

Kleine Zwanen worden er in Nederland niet talrijker op. Sinds de eeuwwisseling namen de aantallen gestaag af. Dat geldt ook voor de andere delen van hun overwinteringsgebied.

De afname hangt vrijwel zeker samen met een tekortschietende reproductie: jaar na jaar blijken de Kleine Zwanen met maar weinig jongen uit de broedgebieden terug te keren. Deze winter komen er echter wat gunstiger berichten, over groepen met een ouderwets aandeel jonge vogels. Bij een lang levende soort als de Kleine Zwaan zou dat een welkome injectie binnen een verouderende populatie kunnen betekenen.
Onlangs werden veel Kleine Zwanen in de Randmeren gezien (tot 4000 ex.) en de rest vooral in het noorden van het land. Naar verwachting zullen ze zich de komende tijd wat meer verdelen.
Let trouwens speciaal op voor pootringen of halsbanden; sommige vogels kunnen gemeld worden op www.geese.org waarna je de lotgevallen van de vogel kunt volgen.