foto: Harvey van Diek

Goed jaar voor Steltkluut

In het decembernummer van Sovon-Nieuws verschijnt een uitgebreid artikel over zeldzame broedvogels in Nederland in 2012. Een snel overzicht, dat alleen mogelijk is dankzij talloze vogeltellers en districtcoördinatoren.

 

Zo blijkt 2012 een relatief goed jaar te zijn geweest voor de Steltkluut. Er werden 14 broedparen geteld. Dat was minder dan het jaar ervoor (24), maar dat behoorde dan ook tot de zeven beste jaren ooit voor deze zuidelijke soort. In de meeste jaren nestelt de soort sporadisch in ons land, maar droogte rond de Middellandse Zee kan kleine aantallen tot in ons land voeren.

Ook voor andere soorten was het een memorabel jaar. Zo bouwden Kuifaalscholvers een nest, waren Kleinst Waterhoentjes lokaal verrassend talrijk, was er een heuse broedkolonie Witwangsterns en vonden broedgevallen plaats van Hop en Bijeneter.

Lees erover in de komende Sovon-Nieuws (verschijnt begin januari).