Foto: Ran Schols

Gierzwaluwen terug

Plotseling waren ze er: massaal zingende Fitissen en Zwartkoppen, de eerste Koekoeken, Nachtegalen, Bonte Vliegenvangers. En ook Gierzwaluwen werden op veel plaatsen gezien.

Vanaf afgelopen weekend kwam er, zoals voorspeld, een enorme partij zomervogels in ons land aan. Ze profiteerden van de zuidelijke stroming die van de zondag de eerste warme dag van het jaar maakten.

Afwijkende aantallen

Voor sommige vogelaars betekende het de vroegste Gierzwaluwen in tientallen jaren vogels kijken. Toch waren het vooral de aantallen die afweken van voorgaande jaren.

In 2012 werden tot en met 15 april in ongeveer even veel kilometerhokken waarnemingen gedaan als dit jaar (www.waarneming.nl). Maar het ging toen veelal om enkelingen.

Dit jaar zijn er verschillende malen ook opvallende aantallen Gierzwaluwen gezien. Voorbeelden zijn de 194 ex. langs Breskens op 14 april en 73 ex. langs Kinderdijk op 15 april (www.trektellen.nl).

De weersverwachtingen voor komende dagen zijn niet slecht en waarschijnlijk zet de aankomst goed door. Binnenkort weer groepen krijsende Gierzwaluwen boven de steden, een heerlijk geluid voor wie van warmte en zomer houdt!