Tevreden tellers na afloop vergelijken hun gegevens. Foto: Jan Schoppers

Geslaagde telling slapende ganzen

In het afgelopen weekend werd onder goede weersomstandigheden een simultane telling gehouden van slapende ganzen en zwanen in de Biesbosch en in de Oostvaardersplassen. Beide gebieden zijn zo groot dat alleen via een gecoördineerde telling een beeld is te krijgen van de slapende vogels.

De telling werd georganiseerd door Sovon samen met de beheerders (SBB) en uitgevoerd door maar liefst 36 waarnemers. Vanaf een uur voor zonsopkomst zijn in beide gebieden op strategische punten alle uitvliegende ganzen en zwanen geteld.

In de Biesbosch bestond de top 3 uit Kolgans 24899, Grauwe Gans 11286 en Toendrarietgans 1480. Ook werden er 56 Kleine Zwanen gezien en 2 Bruine Kiekendieven.

In de Oostvaardersplassen een iets ander beeld namelijk Kolgans 17200, Brandgans 14470 en Grauwe Gans 5400. Ronduit verrassend was dat het grootste deel van Kolganzen aan de noordzijde uitvloog over het Markermeer naar Noord-Holland. Beide tellingen werden opgeleukt door Zeearenden die voor paniek zorgden onder de ganzen.

Beide telgroepen waren enthousiast over de telling en de resultaten. Ook de beheerders waren verheugd met het resultaat en dat via deze samenwerking nu een beeld is van de slaapplaatsfunctie van beide N2000-gebieden.  De volgende telling op 19 januari staat bij alle deelnemers al in de agenda. In het komend weekend staat ook zo’n telling in De Wieden en het Fochteloërveen op het programma.