Gerard Troost

afdeling: 

Monitoring

functie: 

Webdeveloper

vestiging: 

Nijmegen

e-mail: 

gerard.troost@sovon.nl

telefoon: 

024 7 410 417

Expertise: 

  • Ontwikkeling websites en apps, voornamelijk op gebied van Internet GIS.
  • Gespecialiseerd in Mapserver en PostGIS 
  • Heeft Avimap en iAvimap ontwikkeld
  • Founder van www.trektellen.org

CV: 

Sinds 2005 werkzaam bij Sovon, daarvoor developer van bedrijfskundige software bij een Zeeuw softwarebedrijf en in recentere jaren ook van add-ons voor SAP Business One.
In mijn Sovon jaren verantwoordelijk voor veel van de "kaartjes" op de Sovon-website, en de meeste GIS onderdelen in de website zoals de BMP, WAVO, WSN / Autocluster / Avimap, Vogelatlas invoer, PDF kaartjes, WMS / WFS enz. Bouwt ook Android en iOS apps (Avimap, iAvimap).

Publicaties: 

  • van Turnhout C., E. van Winden, G. Troost, K. Koffijberg & F. Hustings 2009. Verandering in timing van zichtbare najaarstrek over Nederland: een pleidooi voor hernieuwde standaardisatie van trektellingen. Limosa 82: 68-78.
  • Gerard Troost, Arjan Boele. Bird Census News 2019, 32/1–2: 17–26. Trektellen.org — Store, share and compare migration data
  • Menno Hornman & Hans Schekkerman (Sovon), Gerard Troost (Trektellen.nl) & Leo Soldaat (CBS) 2020. Zeetrektellingen ingezet voor trendberekeningen van zeevogels