Ger Duijf

Ger Duijf Sovon LedenraadMijn naam is Ger Duijf, bijna 62 jaar oud, gehuwd en vader van twee zoons. Ik woon in Breda en ben al geruime tijd lid van de West Brabantse Vogelwerkgroep met leden uit de regio Breda en wat verdere omgeving.

Ik ben werkzaam bij een groot drinkwaterlaboratorium dat gevestigd is midden in de Brabantse Biesbosch. Op dit moment ben ik als testcoördinator verantwoordelijk voor het testen van software binnen deze organisatie. Hiervoor was ik als KAM-coördinator verantwoordelijk voor  Kwaliteit, Arbo en Milieu binnen dezelfde organisatie.

Binnen de vogelwerkgroep verzorg ik de website http://www.westbrabantsevwg.nl en een maandelijkse nieuwsbrief. Verder ben ik lid van de werkgroep Rooskensdonk waar ik, samen met nog een zevental andere  vogelliefhebbers, de BMP-telling verricht voor dit weidevogelgebied.

Ook hebben we met deze zelfde groep deelgenomen aan de onlangs afgesloten atlastellingen.

Sovon maakt gebruik van de inspanningen van meer dan 10.000 waarnemers aangesloten bij een groot aantal vogelwerkgroepen. Als lid van de ledenraad vindt ik het belangrijk dat de ideeën die er leven bij deze achterban worden bewaakt en gecommuniceerd met de vereniging Sovon.