foto: Harvey van Diek

Gele Kwikstaart grootste winnaar

Het weidevogelmeetnet registreert de aantalsontwikkeling van een oer-Nederlandse groep van vogelsoorten: de weidevogels. Een groep die het al vele jaren erg slecht doet.

Daarom is het verrassend dat de laatste cijfers wat minder somber zijn dan we lange tijd gewend waren. Sommige soorten vertonen recent zelfs weer enige toename. Dat geldt echter niet voor alle soorten, en ook niet voor alle regio's.
De groep die we het meest associëren met weidevogellandschap, steltlopers zoals Kievit en Grutto, blijft in de problemen zitten. Winst is vooal geboekt door enkele eenden en de Gele Kwikstaart.
Meer hierover, en ook over plannen om kerngebieden voor (in ieder geval) Grutto aan te wijzen in een uitvoerig artikel in de volgende Sovon-Nieuws. Die ligt in maart in de bus bij alle leden.