Ganzen tellen

Grauwe Gans

De populaties winterganzen worden nauwkeurig geteld tijdens de watervogeltellingen van Sovon.

De monitoring van zomerganzen vindt plaats door een eenmalige telling van alle aanwezige ganzen in de derde week van juli. Uit een evaluatie die Sovon uitvoerde in opdracht van de Provincie Utrecht bleek echter dat enkel telgegevens uit juli weinig inzicht geven in de effectiviteit van maatregelen. 

Betrouwbaar

Ook leden van de KNJV en Wildbeheereenheden (WBE's) tellen ganzen. Alterra vergeleek de uitkomsten van deze tellingen en stelde dat de Sovon-methodiek betrouwbare resultaten oplevert.