Arriverende_ganzen

Ganzen op komst?

In Zuidwest-Friesland werden 22 september de eerste Kleine Rietganzen gezien. Eerder (20 september) waren in het Waddengebied ook al de eerste overtrekkende vogels gesignaleerd. Op 23 september ging het in Friesland al om ten minste 575 vogels aan de grond. Bij de Eemshaven in Noord-Groningen zagen trektellers die dag 220 dieren voorbijvliegen. Van Kol- en Toendrarietgans verwachten we de komende 1-2 weken ook de eerste grotere aantallen. Op dit moment beperken de waarnemingen van Kolganzen in Nederland zich nog tot de regio's waar ze ook broeden (o.a. rivierengebied). Langs de Niederrhein in Duitsland werden op 23 september op meerdere plaatsen kleine familiegroepjes gezien. In Oost-Duitsland worden al vanaf 16 september geregeld Kolganzen gemeld, maar tot dusverre groepen van hooguit 40 vogels. Toendrarietganzen werden er enkele dagen eerder (13 september) en reeds in duidelijk grotere aantallen gesignaleerd, tot ruim 200 vogels bij het bekende ganzengebied de Gülper See in Brandenburg. De eerstvolgende landelijke ganzen- en zwanentelling vindt plaats op 13 oktober (Waddengebied 20 oktober).

Bronnen: www.waarneming.nl, www.trektellen.nl, www.ornitho.de, Fred Cottaar & Jan Kramer