Kolganzen (foto: FH)

Ganzen met halsbanden

Midden in de winter is het een sport om groepen ganzen nauwkeurig te bekijken. Het is leuk om de familieverbanden te ontdekken, uit te kijken naar bijzondere soorten of op halsbanden te letten.

Vooral met de telescoop is de code op zulke halsbanden vaak goed af te lezen, zij het soms na het nodige geduld. De aflezingen verschaffen veel informatie over de wijze waarop de vogels gebruik maken van het overwinteringsgebied en tevens over hun jaarlijkse overleving. Zo worden sommige Kolganzen wel tien jaar achtereen in Nederland afgelezen, de meeste echter veel korter. Naast vogels die jaarlijks precies hetzelfde gebied opzoeken, zijn er ook zwervers die van de ene op de andere dag kunnen verkassen.

Het is bijzonder zinvol om aflezingen door te geven op de site www.geese.org. Daar kan de waarnemer (wel een account aanmaken) ook meteen zien wat er bekend is over de vogel. Natuurlijk moet je wel helemaal zeker van de code zijn.