Tellers bij de dichtvriezende Belterwijde in De Wieden Foto: Jan Schoppers

Ganzen én Kraanvogels tellen bij -12˚ C

Afgelopen zaterdag werd een telling gehouden door 20 waarnemers in De Wieden en 13 in het Fochteloërveen van slapende ganzen. Het was even spannend of het weer (sneeuw en mist) geen roet in de telling zou gooien. Maar het was ronduit prachtig, windstil en zonnig weer en de laagste temperatuur was -12˚ C. De meeste plassen waren bijna helemaal dichtgevroren, maar in een wak zaten er wel gelijk veel vogels.

In De Wieden bestond de top-3 uit 17.276 Kolgans, 6.685 Grauwe Gans en 218 Knobbelzwaan. Andere wapenfeiten waren 13 Wilde Zwaan, 55 Grote Ziverreiger en diverse Waterrallen. Het Fochteloërveen leverde een heel andere top-3 op, namelijk 3.779 (Toendra)rietgans, 2.778 Kolgans en 257 Grauwe Gans. Leuk daar waren 1 Smelleken en 2 Kraanvogels. In beide gebieden werden ook Klapeksters en Blauwe Kieken gezien. Kortom, een echt winterse telling die menigeen nog lang zal heugen. Na afloop werden de ervaringen uitgewisseld bij de gastvrije terreinbeheerder, in beide gevallen Natuurmonumenten. Natuurlijk onder het genot van koffie en supergrote gevulde koeken.

Meetellen?

De volgende telling in het Fochteloërveen is gepland op 19 januari en in De Wieden op 26 januari. Aanmeldingen voor deze happening zijn welkom bij de regiocoördinator. We kijken er naar uit en vinden het nu al spannend hoe het weer en de resultaten dan gaan worden. Jan Schoppers.