Fred Hustings

afdeling: 

Monitoring

functie: 

Inhoudelijk redacteur

vestiging: 

Nijmegen

e-mail: 

fred.hustings@sovon.nl

telefoon: 

024 7 410 433

Onderzoeksveld: 

Inmiddels gepensioneerd.

Expertise: 

Ruime ervaring met redactionele werkzaamheden, zowel in vrije tijd (Avifauna van Limburg, redacteurschap Limosa, Limburgse Vogels) als werktijd. Voor Sovon o.a. betrokken bij redactie van boeken als Atlas van de Nederlandse Vogels (1987), Avifauna van Nederland deel 2 (2001), Vogeltrek over Nederland (2002) en Atlas van de Nederlandse Broedvogels (2002), Rode Lijst van de Nederlandse Broedvogels, naast tientallen rapporten vnl. over monitoringresultaten (broedvogels, water- en wintervogels). Voorts langjarige ervaring in uitvoering van en rapportage over grootschalige broedvogelinventarisatie in opdracht van terreinbeheerders (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten).

In vrije tijd ruime ervaring opgedaan met vele vogeltelprojecten (o.a. alle atlassen, BMP, PTT, trektellingen, ganzen- en watervogeltellingen), met enige voorkeur voor broedbiologisch onderzoek (tegenwoordig met name Kleine Karekiet), trektellen en aflezen van ganzen halsbanden. In toenemende mate tevens interesse in andere faunagroepen, in het bijzonder sprinkhanen.

CV: 

 • Geboren 22 februari 1955 te Heerlen
 • Actief vogelaar vanaf 1967, met serieuze aspiraties vanaf 2 augustus 1968 (inspiratie: Ko Zweeres).
 • Na studie Kunstgeschiedenis betrokken als dienstweigeraar bij samenstelling Handboek Vogelinventarisatie op het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (1982-83, publicatie 1985).
 • Vanaf februari 1985 in dienst bij Sovon.

Publicaties: 

(Eind)redactie of anderszins nauw betrokken bij o.a.

 • SOVON 1987. Atlas van de Nederlandse vogels. SOVON, Arnhem.
 • SOVON 1998. Boeiende vogels of saaie pieten; 25 jaar SOVON Vogelonderzoek Nederland. KNNV UItgeverij, Utrecht.
 • Bijlsma R.G., Hustings F. & Camphuysen C.J. 2001. Algemene en schaarse vogels van Nederland (Avifauna van Nederland, 2). GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht.
 • LWVT/SOVON 2002. Vogeltrek over Nederland 1976-1993. Schuyt & Co, Haarlem.
 • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000; Verspreiding, aantallen, verandering (Nederlandse Fauna, 5). Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & EIS-Nederland, Leiden.
 • van Beusekom R., Huigen P., Hustings F., de Pater K. & Thissen J. 2005. Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels. Tirion, Baarn.
  Hustings F., van der Coelen J., van Noorden B., Schols R. & Voskamp P. 2006. Avifauna van Limburg. Stichting Natuurpublicaties Limburg, Roermond.

Vele tientallen artikelen (in regionale en landelijke bladen) en rapporten, o.a.

 • Hustings F. 1986. Veranderingen in de stand van de Roodborsttapuit Saxicola torquata in 1970-84. Limosa 59: 153-162.
 • Hustings F. 1997. Broedbiologie van Bosrietzangers in Zuid-Limburg. Limburgse Vogels 8: 49-57.
 • Hustings F. 2002. Broedende Vuurgoudhanen Regulus ignicapillus in Nederland: hoe het verder ging. Limosa 75: 85-90.
 • Hustings F. 2005. Broedprestaties van Kleine Karekieten in de wisselvallige zomer van 2004. Limosa 78: 39-42.
 • Hustings F. & Ganzevles W. 1984. Aantallen, verspreiding en broedbiologie van de Kramsvogel Turdus pilaris in Zuid-Limburg. Limosa 57: 37-42.
 • Hustings M.F.H., Kwak R.G.M., Opdam P.F.M. & Reijnen M.J.S.M. 1985. Vogelinventarisatie (Natuurbeheer in Nederland, 3). Pudoc/Vogelbescherming, Wageningen/Zeist.
 • Hustings F., Post F. & Schepers F. 1990. Verdwijnt de Grauwe Gors Miliaria calandra als broedvogel uit Nederland? Limosa 63: 103-111.
 • Hustings F., Bekhuis J., Bijlsma R.G. & Post F. 1992. Kuifleeuweriken Galerida cristata op hun retour. Vogeljaar 40: 145-156.
 • Hustings F., Knolle P., de Knijff P. & van Winden E. 1998. Invasie van Pestvogels in Nederland in 1995/96 in (inter)nationaal perspectief. Dutch Birding 20: 206-216.