Factoren die van invloed zijn op de weidevogelpopulaties

Document: 

Factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van weidevogelpopulaties_rap2011_10.pdf

Rapportnummer: 

SOVON onderzoeksrapport 2011/10 / A&W-rapport 1532 / Alterra rapport 2187

Auteurs: 

Teunissen W. A. & Wymenga E.

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland / Bureau Altenburg & Wymenga / Alterra , Nijmegen / Veenwouden / Wageningen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands