Evaluatie wintertellingen van watervogels in de Kaliwaal t/m seizoen 2010/11; analyse effecten nieuwe openingstijden baggerspecieberging

Document: 

ond2011-12 Kaliwaal.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2011/12

Auteurs: 

van den Bremer L. & Deuzeman S.

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands