Evaluatie vrijwillige weidevogelbescherming; Tussenrapportage 1996

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 1997/01

Auteurs: 

Teunissen, W. A.

Jaar van uitgave: 

1997

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands