Evaluatie van vogelmeetnetten in Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring; Basisrapport Vogels

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON- onderzoekstrapport 97/10

Auteurs: 

Poot, M. J. M. , Hagemeijer, E. J. M. , van Roomen, M. J. W. & van Strien A. J.

Jaar van uitgave: 

1997

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands