Evaluatie Agrarisch Natuurbeheer: Effecten op weidevogeldichtheden

Document: 

Evaluatie Agrarisch Natuurbeheer_effecten op weidevogeldichtheden_rap2004_02.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2004/02

Auteurs: 

Willems F., Breeuwer A., Foppen R., Teunissen W., Schekkerman H., Goedhart P., Kleijn D. & Berendse F.

Jaar van uitgave: 

2004

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands