Europese broedvogelatlas

Tien jaar geleden begon de European Bird Census Council (EBCC) met de productie van de tweede Europese atlas van broedvogels. Eind 2020 zal het indrukwekkende boekwerk verschijnen. 

Na meer dan 20 jaar na de publicatie van de eerste Europese broedvogelatlas, biedt de nieuwe editie de meest actuele informatie over de verspreiding, aantallen en ontwikkeling van de Europese vogelpopulaties. Dit indrukwekkende naslagwerk is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de EBCC en de partnerorganisaties in 48 landen. In totaal hebben ongeveer 120.000 vrijwilligers tussen 2013 en 2017 gegevens aangeleverd voor de atlas. Hiermee is dit een van de grootste citizen science projecten over biodiversiteit ooit.

In de nieuwe Europese broedvogelatlas is informatie te vinden over de 556 vogelsoorten die in Europa broedden tussen 2013 en 2017. Bij elke soorten is uitgebreide informatie te vinden over aantalsontwikkeling en verspreiding, inclusief een overzicht van de veranderingen ten opzichte van de vorige atlasperiode. 

Bestel je exemplaar

De Europese Broedvogelatlas is verkrijgbaar in de webwinkel van Sovon voor de reguliere prijs van 90 euro (excl. verzendkosten). Als lid van Sovon krijg je uiteraard 10 procent korting!