Spreeuwentrek. Foto: Arjan Boele

Euro Birdwatch 2012

Op zaterdag 6 oktober aanstaande neemt Vogelbescherming Nederland in samenwerking met honderden vrijwilligers weer deel aan de internationale vogelteldag, de Euro Birdwatch. Dit jaar wordt er op meer dan 150 telposten in ons land geteld. Die dag kom je dus overal vogelaars tegen!

De herfst is een spannende tijd voor vogelaars. Vogels zijn dan op trektocht naar het Zuiden. Dat levert spannende taferelen op: grote groepen trekvogels die overvliegen of in een weiland neerstrijken om uit te rusten. Bovendien trekken er in deze periode veel vogels door ons land, die hier anders niet te zien zijn. Een mooi moment dus om de vogels in ons land te tellen.
De jaarlijkse vogeltelling roept ook vragen op. Gaat een andere soort dan de spreeuw er met de koppositie vandoor tijdens de telling van Euro Birdwatch 2012? Houdt de kneu z’n opmerkelijke top-10 positie uit 2011 vast? Gaat het langs de kust weer eens spoken, met flinke aantallen pijlstormvogels en jagers? Welke vogelwerkgroep komt er met een sneeuwgors op de proppen, of zelfs een bosgors?
De Euro Birdwatch maakt onderdeel uit van een grensoverschrijdend evenement, georganiseerd door BirdLife International. Dit jaar doen er zo’n 40 landen mee. In Nederland hebben zich ruim 100 vogelwerkgroepen aangemeld, die verspreid over het hele land in totaal op meer dan 150 telposten actief zullen zijn. De posten zijn al vlak voor zonsopgang bemand, omdat de grootste groepen vogels vroeg te zien zijn.

Op het kantoor van Vogelbescherming Nederland in Zeist worden de waarnemingen van de telgroepen in eigen land verzameld. Dit gebeurt via belrondes tijdens de dag, zodat zaterdagavond de Nederlandse resultaten bekend gemaakt kunnen worden. Voor meer informatie kik op de website van Vogelbescherming