Euro Bird Portal

Het pilotproject van Euro Bird Portal (EBP) is een nieuw initiatief van de European Bird Census Council (EBCC)*. Het doel van dit project is om ruimtelijke patronen van vogels in Europa te presenteren. Op basis van data van de Europese online vogelportalen. Ook worden veranderingen in die ruimtelijke patronen in de tijd zijn op het portal te zien. Vooralsnog ligt daarbij de focus op seizoensgebonden verspreidingsveranderingen, migratiepatronen en fenologie.

Demo

Via de demo-viewer van het EBP kun je van een beperkt aantal soorten zien wat de verspreiding door het jaar heen is. De officiële ‘doop’ van de demo-viewer vond op 5 juni 2015 plaats tijdens de ‘Green Week’ in Brussel, die door de Europese Commissie wordt georganiseerd rondom het thema natuur en milieu. Hierbij werd informatie over een klein aantal soorten gepresenteerd. Geleidelijk aan zullen er meer soorten te zien zijn in de viewer.

Grote datasets

Doel van de nieuwe viewer is om te demonstreren wat de mogelijkheden zijn voor het koppelen van  grote datasets. De EBCC hoopt daarmee op langjarige investeringen in dataverzameling en data-analyse  Ook kan dan werk worden gemaakt van analyses om daarmee wetenschappelijke en beschermingsgerelateerde vragen op Europees schaalniveau te beantwoorden.

Welke informatie wordt gebruikt?

De getoonde informatie is afkomstig uit 21 landen en meer dan 30 organisaties hebben gegevens beschikbaar gesteld. In totaal gaat het om meer dan 100.000 waarnemers en meer dan 30 miljoen nieuwe waarnemingen per jaar. Voor Nederland zijn gegevens door Sovon, Waarneming.nl en Trektellen.nl beschikbaar gesteld.

Wat zie je?

Voor de geselecteerde  soorten worden gegevens gebruikt die behoorlijk zijn geaggregeerd. Zo wordt de ruimtelijke verspreiding getoond in grids van 30x30 kilometer en gaat het om de aan- of afwezigheid per week. Je kunt in de viewer spelen met verschillende geanimeerde beelden: verschillende dataweergaven in combinatie met temperatuur en neerslagbeelden. Zoals je ziet zijn nog niet uit geheel Europa data beschikbaar. Ook zijn de gepresenteerde verspreidingsmodellen nog voorlopig en nog zeker niet uitgekristalliseerd. Het is de bedoeling dat binnen enkele jaren gewerkt kan worden met nog betere, voorspellende modellen.

*De EBCC is een Europse netwerk van organisaties die de vogelstand & aantalsontwikkeling in beeld brengen. Sovon is de Nederlandse partner binnen de EBCC en van meet af aan betrokken bij diverse Europese projecten.