Effect van nestbezoek en onderzoek op weidevogels

In Nederland wordt veel energie gestoken in het zoeken en beschermen van weidevogellegsels tegen agrarische activiteiten om zo de gestage achteruitgang van weidevogels te stoppen. Jaarlijks betreft dit zo’n 150.000 nesten. Er is echter discussie ontstaan over het positieve effect van dit soort beschermingsmaatregelen omdat het controleren van nesten tot een verhoging van de verliezen zou kunnen leiden; het zogenaamde bezoekeffect.

Document: 

Effect van nestbezoek en onderzoek op weidevogels_rap2010_01.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2010/01

Auteurs: 

Goedhart P.W., Teunissen W.A. & Schekkerman H.

Jaar van uitgave: 

2010

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands