foto: Ran Schols

Eerste indrukken midwintertelling (en meer)

Half januari vond de landelijke midwintertelling van watervogels plaats. Een telling die in heel Europa in hetzelfde weekend wordt uitgevoerd!

In de nieuwsbrief voor watervogeltellers staan al wat eerste indrukken voor ons land, gebaseerd op telgegevens die reeds ingevoerd zijn. Opvallend waren de relatief grote aantallen Kleine en Wilde Zwanen (resp. 7600 en 2800). Ook Pijlstaart (Waddengebied) en Slobeend (ZW-Nederland) werden veel geteld. Net als bij enkele steltlopers, in het bijzonder Kluut, Goudplevier en Kievit, heeft dit te maken met het uitblijven van serieuze vorst (dat werd meteen na de telling wel anders!).

Kleine Rietganzen (bleven grotendeels in Denemarken) en Dwergganzen (Zweedse populatie afgenomen) waren opvallend schaars.

Meer over deze telling, de aalscholvertelling en de watervogels van het Lauwersmeer in de watervogelnieuwsbrief.