Dutch Bird Fair 2012 | Fotograaf: Dries Oomen

Eerste Dutch Bird Fair succesvol

Afgelopen weekend trokken ruim 4000 vogelaars en andere natuurliefhebbers naar de Oostvaardersplassen, waar de Dutch Bird Fair plaatsvond. Naast een rondgang langs de vele stands konden bezoekers kiezen uit een scala aan activiteiten, zoals excursies, fotografieworkshops en lezingen.

Lezingen

Als medeorganisator verzorgde Sovon het lezingenprogramma. Verdeeld over vier zalen wisten sprekers als Nico de Haan, Ruben Smit, Jan Vermeer, Frans Vera en vele anderen de bezoekers te boeien. Ook vogelonderzoek kwam uitgebreid aan bod met thema’s als klimaatverandering en de gevolgen op vogels, de route van purperreigers, zangrelaties tussen koolmezen, ringonderzoek en natuurlijk de vogelatlas.

DBF 2013

Sovon en de andere organisatoren kijken terug op een geslaagd weekend, ondanks de buien die zo nu en dan overtrokken. We willen alle bezoekers, vrijwilligers, standhouders en sprekers dan ook bedanken voor alle inzet en enthousiasme tijdens het festival, en we zien jullie graag terug in augustus 2013 voor editie 2.