Een kwart eeuw Punt-Transect-Tellingen van wintervogels in Nederland (1980-2004)

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-monitoringrapport 2005/02

Auteurs: 

Boele A. , Hustings F. , van Kleunen A. , van Turnhout C. & Plate C.

Jaar van uitgave: 

2005

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands