Ed ter Laak

Ik ben Ed ter Laak (1948) en ik woon in Almere. Vanaf mijn 14de kijk ik naar vogels en heb toen 12 jaar de vogels geïnventariseerd van de polder IJdoorn bij Amsterdam, een bezit van Natuurmonumenten. Daardoor kwam ik als 16-jarig jochie in de grappige situatie om de directeur beheer van NM te adviseren over het beheer van de polder. Dat gebeurde steeds op het kantoor van NM op de Herengracht, een paar straten verwijderd van mijn ouderlijk huis op het Rokin. De lijnen waren kort! Werk daarvan is in de eerste atlas, de broedvogelatlas, van Sovon terecht gekomen.

In 1975 studeerde ik af als dierenarts en heb korte tijd praktijk gedaan in Amsterdam. Daarna heb ik 20 jaar als dierenarts-microbioloog gewerkt bij het Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI) te Rotterdam dat later verhuisd is naar Lelystad. Ik viel meteen met mijn neus in de spreekwoordelijke boter, vanwege de grote botulisme-uitbraken bij watervogels in 1975 en 1976. Van de toen opgerichte Werkgroep Vogelsterfte ben ik 18 jaar tot aan zijn opheffing in 1994 lid geweest en deed de bacteriologische diagnostiek. Verder heb ik onderzoek verricht aan bacteriële dierziekten bij diverse diersoorten. Daarna heb ik 9 jaar bij de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (RVV) gewerkt, de huidige NVWA, in Voorburg/Den Haag als afdelingshoofd Laboratoriumaangelegenheden.

In mijn werkzame leven heb ik weinig tijd vrijgemaakt om naar vogels te kijken, dat sluimerde wat. Ik volgde alles nog wel via de lidmaatschappen en abonnementen.

In 2004 ben ik weer actief geworden voor Sovon met een BMP-plot, een MUS postcodegebied en een Atlasblok en dat alles op de plek waar ik woon. In de Oostvaardersplassen doe ik mee aan de gecoördineerde ganzenslaapplaatstelling voor Sovon, en aan de roofvogeltellingen van SBB.

In de Vogel- en Natuurwacht Zuidelijk Flevoland begeleid ik nu het tweede jaar van de inmiddels driejarige (!) cursus vogelherkenning.

Verder vind ik alles leuk op natuurgebied, ook mossen hebben mijn speciale belangstelling.

Omdat ik Sovon al ken sinds de oprichting als een belangrijke, maar ook plezierige organisatie die interessant werk doet en omdat Sovon zeker voor mij een grote meerwaarde aan het vogelen heeft gegeven, stel ik me kandidaat voor de ledenraad om mee te kunnen denken vanuit het district Flevoland.