Donatie Rob Goldbach Publicatie Fonds

Het Rob Goldbach Publicatie Fonds is een speciaal fonds van Sovon Vogelonderzoek Nederland, dat is ingesteld na het overlijden van ons oud-bestuurslid Rob Goldbach in 2009. Het fonds heeft als doel om publicaties over vogelonderzoek te stimuleren. Dit kunnen wetenschappelijke artikelen zijn, maar ook uitgaven die door vrijwilligers en/of vogelwerkgroepen tot stand komen.

Google Adwords: