Doe eens gek, maak een nest in het riet

Bijna alle Merels broeden in bomen of struiken. Maar een enkeling zoekt het op een onverwachte plek. Dit nest in het riet is het tweede dat ik tegenkwam in negen jaar controleren van nesten van Kleine Karekiet (voor het Nestkaartenproject van Sovon). Vier gezonde jongen, vlak boven water dat bijna tot heuphoogte reikt (bij een klein mannetje zoals ik). Verrassende plek, maar in beide gevallen succesvol. Zouden deze jonge Merels later zelf een plekje in het riet zoeken? (FH)