Dode vogels inzenden voor onderzoek: hoe werkt dat? (VOL)

Roy Slaterus (Sovon)

Het verzamelen van meldingen van dode vogels geeft een indruk van de ‘normale’ patronen van sterfte.

Een ongewone vondst of plotselinge verhoogde sterfte kan een aanwijzing zijn dat er iets ‘bijzonders’ aan de hand is. Om meer te weten te komen over dat soort gevallen bestaat de mogelijkheid om kadavers – mits vers! – in te zenden voor onderzoek. In deze workshop zullen we belichten wat daar allemaal bij komt kijken. Van het doen van de melding en het verpakken van het kadaver, tot de logistiek en het onderzoek. We zullen uitleggen hoe de verschillende organisaties hierin met elkaar samenwerken en wat er gebeurt met de bevindingen.

Opgave voor deze workshop is verplicht. Let op: er is beperkt plaats, dus meld je op tijd aan via het online aanmeldformulier (beschikbaar vanaf 1 okt).