Districtscoördinator Friesland (2)

Kolonievogels en Zeldzame vogels

Contactpersoon: Gerard Tamminga
E-mail: lsb.fryslan@sovon.nl
Contactadres: Graafschaplaan 12, 8443 AK Heerenveen
telefoon: (0513) 62 43 63