Dirk Prop

Als kandidaat voor de ledenraad Sovon Noord-Holland Zuid is mij gevraagd om me aan jullie voor te stellen. Ik ben Dirk Prop, en houd me in mijn vrije tijd volop met vogels bezig. En ook daarbuiten trouwens; ik werk bij Capgemini en als voor het kantoor een slechtvalk langs scheert, dan zal me dat niet ontgaan.

 Ik woon in het Gooi, een regio die rijk is aan natuurgebieden en ik voel me bevoorrecht dat ik bij mijn uitstapjes altijd kan kiezen uit een scala aan biotopen. Zo kan ik ’s ochtends eerst het weidevogelreservaat in de Eempolder bezoeken met ganzen en weidevogels, en als het meezit een zeearend, en op de terugweg in Blaricum de boomleeuweriken horen zingen.

In het Atlasblok waar ik woon, stelde ik 114 broedvogels vast, wat aangeeft hoe rijk en gevarieerd deze omgeving is. Het is een mooie uitdaging om voor de Vogelatlas zoveel mogelijk soorten vast te stellen, maar toch ben ik geen soortenjager. Ik houd vooral van de dynamiek in het landschap en de interacties tussen de soorten. Een paar jaar geleden heb ik een onderzoek gepubliceerd naar de samenhang tussen ganzen, zilverreigers en veldmuizen, dat soort dingen boeit me in de natuur.

Ik ben actief binnen de Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken. Ik heb de website ontwikkeld (www.vwggooi.nl), die ik als webmaster ook beheer. Samen met Piet Spoorenberg coördineer ik de broedvogelinventarisaties in ons werkgebied, waar meer dan 30 tellers aan deelnemen. We hebben hierbij een goede band met de beheerders van de natuurgebieden: Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Waternet. Al voordat de autoclustering van Sovon is geïntroduceerd, heb ik een website gebouwd waarin je de waarnemingen via google-maps kunt registreren en de territoria automatisch berekend worden volgens de BMP methode. Er wordt veel gebruik gemaakt van deze website (www.broedvogelkartering.nl ) maar nu de mogelijkheid bestaat om via de Sovon website de territoria te clusteren, adviseer ik nieuwe gebruikers om over te stappen op Sovon.nl, omdat deze website op termijn meer continuïteit garandeert.

Behalve de broedvogelinventarisaties voeren we binnen onze regio ook andere inventarisaties uit die deels onder de paraplu van Sovon vallen, zoals waterwild- ganzen-, zwanen-, winter- en slaapplaatstellingen en uiteraard nestkastentellingen. Binnen deze lappendeken van tellingen is het voor vogelwerkgroepen vaak niet duidelijk wat hun bijdrage kan zijn. Het is bij ons voorgekomen dat tijdens een midwintertelling twee tellers elkaar ontmoeten waarbij de ene voor Sovon telde en de ander via de vogelwerkgroep. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wie voert de regie? Hoe krijgt de vogelwerkgroep regionale informatie over het resultaat van de tellingen? Hoe verloopt in het algemeen de communicatie over de tellingen? Als vertegenwoordiger in de ledenraad zal ik graag meedenken en meewerken aan een verbetering van de samenwerking tussen Sovon en de vogelwerkgroepen.

Voor ideeën ben ik bereikbaar op dirk.prop@outlook.com