Dierziektes op het spoor via dode vogels | Flitslezing

Roy Slaterus (Sovon)

Al ca. 15 jaar verzamelt Sovon meldingen van dode vogels. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een speciale meldpagina op de website van Sovon.

De laatste jaren trekken we daarbij samen op met het Dutch Wildlife Health Centre, het nationaal centrum dat ziektes onder in het wild levende dieren signaleert en onderzoekt. In deze flitslezing schetsen we een beeld van de meldingen die bij ons binnenkomen. Welke soorten worden vaak gerapporteerd? Welke patronen zien we? En wat komen we te weten over de oorzaken van sterfte? Aan de hand van concrete voorbeelden uit de afgelopen jaren geven we antwoord op dit soort vragen. En we leggen de link naar onder meer vogelgriep, botulisme, het geel en het usutuvirus.

Wil je meer weten over onderzoek aan dode vogels? Bezoek dan ook de workshop over het inzenden van dode vogels voor onderzoek!