Details toevoegen

Precieze locatie intekenen

Standaard worden alle waarnemingen gekoppeld aan je route. Dit heeft twee redenen: de lijsten worden op het niveau van kilometerhokken geanalyseerd en het scheelt je als waarnemer veel intekentijd.

Wil je een waarneming toch preciezer intekenen? Dat kan in het detailscherm door de punaise op de juiste locatie te plaatsen.

Overvliegend of ter plaatse

Alle vogels tellen mee, zowel overvliegend als ter plaatse. Maak wel onderscheid  tussen vogels met terreinbinding en vogels die hoog overvliegen en duidelijk niet geïnteresseerd zijn in het km-hok. Laag rondvliegende Kokmeeuwen, van boom tot boom fladderende mezen of een Buizerd die voorbij scheert kun je  als ter plaatse beschouwen. Hoog overtrekkende ganzen of een groepje Graspiepers over de binnenstad voer je in als ‘overvliegend.’

Broedcodes

In het broedseizoen kun je ervoor kiezen om waarnemingen van een broedcode te voorzien. Dit is niet verplicht. Via [ details ] selecteer je één van de 16 codes. Hoe hoger de code, des te zekerder is het dat de waarneming een broedgeval betreft.

Let op: de invoer van broedparen wijkt af van de BMP-methode, omdat LiveAtlas gericht is op het aantal individuen in plaats van territoria. Je voert 3 paartjes Wilde Eenden dus in als 6 individuen met broedcode 3.