De Visdief als graadmeter voor een gezond IJsselmeergebied

Bernd de Bruijn en Jan van der Winden

Het IJsselmeergebied is prachtig voor watervogels maar het kan veel beter. Het gebied is weinig natuurlijk en heeft veel gebruiksfuncties. Vogelbescherming maakt zich hard voor een fraai internationaal top-wetland met veel bijzondere vogels.

Visdief is een graadmeter

Wij zien de Visdief als graadmeter van een natuurlijk wetland met ondieptes, kale eilanden en volop kleine vis. Als het goed gaat met Visdieven, gaat het ook goed met andere vogelsoorten. Maar tellingen van de broedparen levert te weinig informatie op over het wel en wee van Visdieven. We willen weten of de Visdieven ook jongen groot kunnen brengen. Dan weet je of er voldoende voedsel en rust is.

Daarom ondersteunt de Vogelbescherming een onderzoek naar het broedsucces van Visdieven op onder meer de Kreupel, Marker Wadden en Eemmeer. We tonen de eerste spannende resultaten.

Landelijke Dag

Lees meer over de Landelijke Dag of koop direct een ticket

 

Eventbrite - Landelijke Dag 2017 - Sovon

 

Bernd de Bruijn (VBN) links en Jan van der Winden (Ecology, research & consultancy) rechts.