De Nijlgans: onderzoek aan een intrigerende nieuwkomer

Frank Majoor (Sovon)


Nijlganzen zijn exoten en broeden sinds eind jaren ’60 in Nederland. Na een in eerste instantie langzame start broeden ze nu in heel Nederland en zijn ze toegenomen tot zo’n 10.000 paar.

Toen in 1999 de eerste paren zich vestigden in Arnhem ben ik direct gestart met ringonderzoek aan deze intrigerende nieuwkomer. In eerste instantie ringde ik de Nijlganzen alleen met metalen ringen. Vanaf 2009 met makkelijk af te lezen kleurringen. Van 2011 t/m 2015 zijn in opdracht van het Faunafonds in Den Haag, Amsterdam, Groningen, Arnhem en Limburg in totaal enkele duizenden Nijlganzen gekleurringd. En de laatste jaren zijn in eigen tijd met name in Arnhem en Groningen nog enige tientallen Nijlganzen per jaar gekleurringd. In de lezing op de Landelijke Dag vertel ik over de eerste resultaten van dit onderzoek.