De nieuwe Vogelatlas: een estafette van formaat

Jouke Altenburg (coordinator Vogelatlas - Vogelbescherming) & Chris van Turnhout (teamleider monitoring Sovon)

Drie jaar lang kamden zo'n 2000 vogelaars heel Nederland uit op winter- en broedvogels. Dit resulteerde in de nieuwe Vogelatlas van Nederland

Het atlasproject is als een estafette. Duizenden waarnemers telden de vogels in het veld, begeleid door tientallen coördinatoren. Modelleurs en onderzoekers gingen vervolgens met de data aan de slag. Tekstschrijvers, redacteuren en vormgever maakten er tenslotte een geweldig boekwerk van. Maak je op voor een bliksemsnelle rit. We stappen eerst met zeven-mijls-laarzen door de veldwerkfase van het atlasproject (2012-2015). Vervolgens staan we stil bij een aantal verrassende resultaten op soortniveau, die in de nieuwe Vogelatlas te vinden zijn. Dan zoomen we uit: hoe heeft de vogelstand in winter- en broedseizoen zich ontwikkeld in de afgelopen decennia? Welke grote patronen hebben de atlasgegevens zichtbaar gemaakt? We besluiten met een blik vooruit: de lancering van het nieuwe project, de LiveAtlas.