Is de Nederlandse situatie vergelijkbaar met andere plekken in de wereld?

Als dergelijk hoge concentraties ook in andere landen voorkomen in het milieu is het heel waarschijnlijk dat ook daar negatieve correlaties bestaan. In Nederland zijn we in de unieke situatie dat er fijnmazige meetnetten zijn voor zowel pesticiden in het oppervlaktewater als voor vogelpopulaties, die het vaststellen van soortgelijke relaties mogelijk maken.