De Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus in Nederland; Een literatuurstudie naar de status, biotoopkeuze en bedreigingen

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 2001/05

Auteurs: 

Aben J.

Jaar van uitgave: 

2001

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands