De invloed van beheer en predatie op de overleving van weidevogelkuikens in Friesland

In Fryslân is geregeld discussie over de effecten van predatie op de weidevogelpopulaties. Daarbij komt vaak naar voren dat in gebieden waar veel wordt gedaan om het de weidevogels naar de zin te maken dit niet het gewenste effect heeft op de ontwikkeling van de weidevogelpopulaties. De Provinsje Fryslân wil graag de discussie over oorzakelijke factoren achter de afname van de weidevogels verder helpen. Daarbij blijken er weinig feitelijke gegevens beschikbaar over de lotgevallen van kuikens, en speciaal in Fryslân. Door nieuwe onderzoeksgegevens te verzamelen over kuikenoverleving, en de rol van predatie daarbij, kan een betere onderbouwing worden verkregen van de oorzaken van de achteruitgang.

Document: 

De invloed van beheer en predatie op de overleving van weidevogelkuikens in Friesland_rap2010_12.pdf

Rapportnummer: 

Sovon-onderzoeksrapport 2010/12

Auteurs: 

Roodbergen M., Schekkerman H., Teunissen W.A. & Oosterveld E.

Jaar van uitgave: 

2010

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands