De herontwikkeling van voormalig zendercomplex Radio Kootwijk in 2012

In de bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor aanvullende gegevens kunt u contact opnemen met Petra.Verburg@sovon.nl

Document: 

Rap_2013-10_Radio-KootwijkZK.pdf

Rapportnummer: 

2013/10

Auteurs: 

Deuzeman S.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands