De Halsbandparkiet, Monniksparkiet en Grote Alexanderparkiet in Nederland: risicoanalyse en beheer

Halsbandparkiet, Monniksparkiet en Grote Alexanderparkiet zijn papegaaiachtige vogels die van nature niet in Nederland en elders in Europa voorkomen. Uit gevangenschap ontsnapte of opzettelijk vrijgelaten vogels bleken zich echter te kunnen handhaven, waardoor verwilderde populaties zijn ontstaan. Voorliggend rapport omvat een analyse van (mogelijke) risico’s die samenhangen met de komst van deze drie soorten in Nederland – aangeduid als risico-assessment – en een beschrijving van de mogelijkheden voor bestrijding en beheer – aangeduid als risico-management.

Document: 

Ond2010-10 parkietentot.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2010/10

Auteurs: 

van Kleunen A., van den Bremer L., Lensink R. & Wiersma P.

Jaar van uitgave: 

2010

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands