De Grote Kruisbek: een blijvertje of niet?

Met ingang van 1 januari 2002 is de Grote Kruisbek weer een soort waarover de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) zich buigt. Hiermee komt er (tot aan de volgende invasie?) een einde aan een periode waarin de waarnemingen door SOVON werden ingezameld in het kader van het Bijzondere Soorten Project niet-broedvogels. Reden voor deze koerswijziging is dat ‘de determinatie thans tegen het licht van de problematiek van de verschillende vocal types van Kruisbekken te lastig wordt bevonden’ (Dutch Birding 24: 101). Dat de soort de laatste jaren heel weinig wordt gezien, zal eveneens meespelen.

Document: 

2002-4_De_grote_kruisbek.pdf

Auteurs: 

Hustings F. & van Winden E.

Jaar van uitgave: 

2002

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

15

Nummer: 

4

Publicatietaal: 

Nederlands