Patrijs. Foto: Frank Majoor

Eerste Patrijs gezenderd

De eerste Patrijs werd op woensdagavond 3 april tijdens een vangactie in de Ooijpolder gezenderd. Het vrouwtje is uitgerust met een lichte zender en een zogenaamde wingtag. In het Jaar van de Patrijs zullen op 5 plekken in het land Patrijzen worden gewingtagd.

Onderzoekers Frank Majoor, Maja Roodbergen en Joost Valkenburg deden dinsdagavond een succesvolle vangpoging in de Ooijpolder. "We hebben een inloopnet met grove en fijne mazen gebruikt', vertelt Frank. 'We wisten bij Persingen een paartje te zitten en hebben het net opgesteld in de hoek van een perceel. De rand met dode brandnetels leek ons een prima plek. Het paartje zat vijftig meter verder. We hebben ze langzaam richting het net gedreven. Toen we de beide vogels wilden pakken, wist het mannetje ter nauwernood te ontsnappen. Maar gelukkig hebben we het vrouwtje wel kunnen grijpen."

Lichtgewicht zender

De Patrijs is vervolgens uitgerust met een lichte zender, bevestigd aan een halsbandje. Bij elkaar weegt zo'n uitrusting ongeveer 8 gram. "De vogel heeft er niet zichtbaar last van. De halsband zit vrij ruim om de nek en ik heb goede ervaringen met soortgelijke zenders bij Korhoenders. Daar komt bij dat de zender niet meer dan het maximum van 5% van het lichaamsgewicht weegt. We hebben gezien dat het vrouwtje goed kan vliegen en foerageren. Voor hoenderachtigen is dit de beste uitrusting', stelt Frank vast.

"We gaan dit voorjaar de zender elke week een paar keer uitpeilen. Ik hoop dat we zo achter de broedlocatie kunnen komen en het broedsucces op afstand kunnen volgen. Patrijzen bestrijken doorgaans niet meer dan een vierkante kilometer, dus ik verwacht niet veel zoekwerk."

Wingtags

Naast de zender heeft de Patrijs ook een lichtgroene wingtag gekregen met daarop een code. Mochten waarnemers zo'n wingtag aflezen, dan kunnen ze de gegevens doorgeven aan het Vogeltrekstation in Arnhem.

De uitrusting is gefinancierd door Vogelbescherming Nederland en de uitvoering van het ringproject gebeurt op vrijwillige basis in samenwerking met het Vogeltrekstation. 

Vervolg

De bedoeling is dat, verspreid door het hele land, minstens vijf vangplekken worden benut. "Bij goed weer zijn Patrijzen wellicht goed te vangen met behulp van afgespeeld geluid. Maar dat moeten we nog proberen. Het zou mooi zijn als we dankzij de zenders uiteindelijk het broedsucces van verschillende Patrijzen kunnen bepalen", aldus Frank.

Na deze eerste vangactie is inmiddels ook het mannetje gevangen en gewingtagd. Evenals drie vogels in de buurt van Wercherden. Frank: "In de rest van het land is het nog niet gelukt om ze te vangen. We hebben het gezendere vrouwtje al wel zo'n vijf keer uitgepeild. Het blijkt dat ze zich vooral in ruige akkerranden en vegetatie met dode brandnetels ophoudt. Ze is op het oog echt verschrikkelijk moeilijk te vinden omdat ze voortdurend in de dekking blijft."

Meer zenders

Het is overigens niet de eerste Patrijs die in Nederland is gezenderd. De Werkgroep Grauwe Kiekendief heeft ook al enkele Patrijzen van zenders voorzien.