De broedvogels van landschapselementen rondom Bronkhorst in 1996

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 1997/05

Auteurs: 

Vogel R. L.

Jaar van uitgave: 

1997

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands