De broedvogels van het Liesbos in 1995

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 96/06

Auteurs: 

Vogel R. L.

Jaar van uitgave: 

1996

Uitgever: 

SOVON, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands